Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu

GEOCERTFIKAT

Email Drukuj PDF

GEOCERTFIKAT -  to kolejne, wielkie wyróżnienie dla  Szkoły Podstawowej nr 3  im. Orła Białego w  Biskupcu.

15. kwietnia 2015r w Zespole Szkół w Kurzędniku odbyła  się wojewódzka konferencja podsumowująca działania geologiczne w placówkach oświatowych  woj. warmińsko-mazurskiego. „Trójkę” reprezentowali wicedyrektor  Barbara Leonik i nauczyciel przyrody Bernard Czerwiński, na ręce których wręczone zostały; certyfikat , statuetka oraz kolekcja minerałów.

GEOCERTYFIKAT to wojewódzki tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wyróżniają się podejmowaniem zagadnień georóżnorodności otoczenia. Szczególną rolę w otrzymaniu GEOCERTYFIKATU miały wszelkie inicjatywy ukazujące geologiczne i antropogeniczne elementy przyrody nieożywionej, a także ślady dziedzictwa kulturowego najbliższej okolicy, gminy, regionu. W naszej szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych  tworzymy lapidarium geologiczne, braliśmy udział w konkursie Głazy…ginący element  krajobrazu Warmii i Mazur, inwentaryzowaliśmy geostanowiska, oraz braliśmy udział w  warsztatach z gliną.

Dla naszych uczniów były to nowe, ciekawe doświadczenia i wyzwania. Udało się!  Jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w naszej Gminie! Dziękuję uczniom, nauczycielom, rodzicom i wszystkim osobom, które pomagały w realizacji tego projektu.

                                                                                        Koordynator  działań geologicznych

                                                                                              Bernard Czerwiński

geocertyfikat

Sukces uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 3 w eliminacjach miejsko-gminnych Konkursu Recytatorskiego

Email Drukuj PDF

     14 kwietnia 2015 r. w Biskupieckim Domu Kultury odbyły się eliminacje miejsko - gminne Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczennice z SP3, Gabriela Woźniak i Kinga Kacprzycka  z klasy IVa, otrzymały wyróżnienia w swojej grupie wiekowej i będą reprezentować naszą szkołę w eliminacjach rejonowych Konkursu Recytatorskiego.

Dziewczętom życzymy dalszych sukcesów.

Strona 1 z 38

Poprzednia wersja serwisu

Przyjaciele Szkoły

Informacje Towarzystwa Przyjaciele Szkoły.

Towarzystwo jest podmiotem, dzięki któremu powstał
i funkcjonuje niniejszy serwis internetowy sp3biskupiec.pl

Promocja zdrowia

Certyfikat Promocja Zdrowia 

Prezentujemy nasze działania w sferze zdrowotnej.

Ekologia w Trójce

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami i sukcesami w dziedzinie ekologii.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.